Automatyka przemysłowa dla dobra człowieka i w imię postępu technicznego

Automatyka przemysłowa dla dobra człowieka i w imię postępu technicznego

Pierwsze próby stworzenia robota datuje się na kilka tysięcy lat przed naszą erą. Miało to miejsce w Azji, a dokładniej rzecz ujmując, w starożytnych Chinach. Powstałe wówczas mało skomplikowane urządzenie niewiele miało wspólnego ze sztuczną inteligencją, a więcej z prostą mechaniką. Dziś automatyka dla przemysłu to zaawansowane rozwiązania pozwalające uzyskać lepszą jakość i niezawodność produktów, szybsze tempo produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.

Automatyka dla przemysłu w zastępstwie człowieka

Kiedyś budowane urządzenia miały wyłącznie pełnić funkcję uzupełniającą i pomocniczą dla pracy człowieka. Obecnie robotyka i automatyka dla przemysłu, będące bezpośrednią spuścizną prostej mechaniki sprzed kilku tysięcy lat, mają sukcesywnie zastąpić człowieka we wszelkiego rodzaju procesach produkcyjnych.

Mówiąc w skrócie, automatykę przemysłową można określić jako zastosowanie technologii zestawu i automatycznych urządzeń sterujących, które powodują automatyczne działanie i kontrolę procesów przemysłowych bez większej ingerencji człowieka i osiągnięcie lepszej wydajności niż sterowanie ręczne.

Zalety automatyzacji przemysłowej

Nieocenione korzyści, jakie niesie ze sobą automatyzacja i robotyzacja dla przemysłu, biznesu i gospodarki, to przede wszystkim:

  • zwiększenie produkcji i wydajności pracy
  • zminimalizowanie kosztów produkcji oraz ilości odpadów produkcyjnych
  • wyższa jakość produktów końcowych
  • lepsze zarządzanie produkcją

Monitorowanie, sterowanie i nadzorowanie pracy maszyn z poziomu panelu sprawia, że bezpośredni udział człowieka w procesie produkcyjnym staje się ograniczony do minimum, a często nawet zbędny. Dzisiejsza produkcja przemysłowa musi sprostać ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na jak najtańsze i zarazem jak najszybciej wyprodukowane produkty. Automatyka dla przemysłu jest w stanie to zapewnić, monitorując dodatkowo w czasie rzeczywistym jakość wytwarzanych produktów.

Ponieważ robotyka i automatyka przemysłowa minimalizują zaangażowanie człowieka w procesie produkcyjnym, wyeliminowane zostaje również ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Jednolitość i wysoką jakość produktów o większej zgodności uzyskuje się poprzez adaptacyjne kontrolowanie i monitorowanie procesów przemysłowych na wszystkich etapach, od momentu powstania produktu do produktu końcowego. Automatyzacja eliminuje całkowicie konieczność ręcznego sprawdzania różnych parametrów procesu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo kadry pracowniczej poprzez zastąpienie go maszynami.

Rodzaje systemów automatyki dla przemysłu

Wyróżniamy automatykę stałą, nazywaną również twardą, którą stosuje się do wykonywania regularnych i powtarzalnych operacji w celu osiągnięcia wysokich wskaźników produkcji. Z kolei automatyka programowalna umożliwia przekształcenie określonej klasy zmian produktu, a także procesów montażowych lub przetwórczy. Uzyskuje się to poprzez modyfikację programu sterującego w odpowiednich urządzeniach. Stosowana jest także elastyczna lub miękka automatyzacja. Jest to automatyczny system sterujący zapewniający dużą elastyczność podczas dokonywania zmian w projekcie produktu. Modyfikacje te mogą zostać wykonane natychmiast za pomocą poleceń wydawanych w formie kodów przez operatora.