Filologia angielska – dlaczego warto studiować ten kierunek?

Dokonując wyboru studiów II stopnia często mamy chęć pójścia w zupełnie innym kierunku. Na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w ofercie studia magisterskie kraków znalazła się filologia angielska. To studia w trakcie, których opanuje się nie tylko ogólny język angielski, ale także ten specjalistyczny.  Ponadto stwarzają szansę rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w międzykulturowym środowisku biznesowym. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lektorów i specjalistów, którzy prócz wiedzy językowej będą źródłem pożytecznych tajników pracy w firmach i instytucjach międzynarodowych.

Filologia angielska – studia magisterskie kraków

Ważną informacją jest to, że studia magisterskie kraków na kierunku Filologia angielska oferuje dwie ścieżki rozwoju. Jest nimi Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie oraz Tłumaczenie specjalistyczne. Filologia angielska na II stopniu studiów stacjonarnych równa jest 180 godzinom praktycznej nauki języka angielskiego, a na studiach niestacjonarnych suma godzin wynosi 130. Będąc na tym kierunku można dodatkowo opanować drugi język obcy czy to hiszpański czy niemiecki. Prócz kompetencji językowych można opanować także zagadnienia z obszaru komunikacji międzykulturowej, biznesu, zarządzania czy tłumaczenia pisemnego i ustnego. Absolwenci tego kierunku uplasowali się na pierwszym miejscu w województwie małopolskim pod kątem wynagrodzenia w rankingu „Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych” przygotowywanym przez MNiSW.

Filologia angielska – dlaczego warto studiować ten kierunek?

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

To jedna ze ścieżek jakie można wybrać na filologii angielskiej II stopnia na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Kierunek ten wyróżnia się specjalistycznymi kursami, które są przygotowaniem do zarządzania oraz negocjowania w środowisku wielokulturowym. Specjalizacja ta poszerza kompetencje miękkie i rozwija kompetencje międzykulturowe. Ponadto oferuje możliwość spędzenia roku na partnerskiej uczelni, rozwijając się w międzynarodowym zespole włoskim czy portugalskim. Po ukończeniu tej drogi kształcenia można ubiegać się o pracę w firmach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, różnego typu instytucjach kulturalnych, w mediach, biurach spraw zagranicznych, ministerstwach oraz agencjach rządowych.

Tłumaczenia specjalistyczne

Drugą ścieżką jaką można podążać na tym kierunku są tłumaczenia specjalistyczne. W trakcie trwania studiów nabywa się wiedzy dotyczącej obsługi najlepszych programów wspomagających tłumaczenia, ma się okazję uczyć w specjalistycznym laboratorium do tłumaczeń symultanicznych. Podczas tej drogi kształcenia aż 260 godzin poświęconych jest przedmiotom ściśle związanym z tłumaczeniem. Studenci mają możliwość wyjazdu na 12 miesięcy na jedną z partnerskiej uczelni w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Absolwenci po tym kierunku głównie znajdują pracę w biurach tłumaczeń oraz wielu instytucjach kulturalnych, międzynarodowych czy państwowych.