Jaki kierunek? Elektrotechnika: Opis kierunku

Elektrotechnika to bardzo ciekawe studia inżynierskie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu różnych nauk technicznych. Jeśli masz ścisły umysł i predyspozycje matematyczno-fizyczne, zwróć uwagę na ten kierunek studiów. Program studiów kładzie duży nacisk na różne działy matematyki. Obejmuje m.in. algebrę, rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne, elementarne zasady fizyki, analizy matematyczne i statystykę. 

 Jaki kierunek? Elektrotechnika: Opis kierunku

Elektrotechnika na AGH

AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) prowadzi elektrotechnika studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci przyswajają niezbędną wiedzę teoretyczną i uczą się, jak wykorzystać ją w praktyce. Dowiadują się, w jaki sposób jest wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana energia elektryczna. Poznają też nowoczesne techniki pomiarowe wielkości fizycznej. Przyswajają też informacje z zakresu przetwarzania i analizy sygnałów elektrycznych. 

Na studiach I stopnia nie ma specjalności. Studia stacjonarne trwają siedem semestrów, a niestacjonarne-dziewięć semestrów. Absolwent uzyskuje dyplom inżyniera renomowanej uczelni. Program studiów składa się z przedmiotów ogólnych, kierunkowych. W ostatnich semestrach studenci mogą wybrać moduły profilujące. Mogą więc poszerzyć wiedzę z zakresu elektroenergetyki, układów sterowania i systemów pomiarowych lub użytkowania energii elektrycznej.
Kontynuując studia na II stopniu, można wybrać specjalności. Studia w trybie stacjonarnym podzielone są na trzy semestry, a niestacjonarnym-na cztery. Studenci przygotowują pracę magisterską. Po obronie pracy magisterskiej otrzymują tytuł magistra inżyniera. 

Specjalności na studiach II stopnia elektrotechnika

Na zajęciach studenci przyswajają wiedzę z zakresu systemów sterowania cyfrowego, działania, analizy i testowania urządzeń elektrycznych. Uczą się też projektować i konstruować urządzenia elektryczne. Absolwenci mają ugruntowaną wiedzę na temat komputerowych systemów pomiarowych. Wiedzą, jak używać narzędzi informatycznych i elektronicznych.

 • W ramach stacjonarnych studiów II stopnia proponowane są następujące specjalności: automatyka przemysłowa i automatyka budynków,
 • inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych,
 • elektroenergetyka,
 • pomiary technologiczne i biomedyczne,
 • energoelektronika i napęd elektryczny,
 • platforma technologiczna Smart Grids-prowadzona jest w języku angielskim.

Studenci niestacjonarni mogą wybrać jedną z trzech specjalności:

 • automatyka i metrologia,
 • elektroenergetyka,
 • inżynieria komputerowa w przemyśle.

 Jaki kierunek? Elektrotechnika: Opis kierunku

Gdzie można znaleźć pracę po elektrotechnice?

Absolwenci mogą w przyszłości pracować w:

 •  biurach projektowych,
 • punktach serwisowych branży elektrotechnicznej,
 • instytucjach prowadzących działalność naukowo-badawczą,
 • elektrowniach, liniach i stacjach elektroenergetycznych,
 • sektorach bankowości.

Istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Specjaliści znajdą zatrudnienie w różnych gałęziach usługach i przemysłu. Praca jest atrakcyjna i dobrze płatna. Dlatego kierunek cieszy się dużą popularnością wśród maturzystów.