Kiedy należy zdecydować się na zamknięcie biznesu?

Prowadzenie biznesu opiera się na założeniu, że stale będziemy go rozwijać, osiągając coraz większy sukces np. na rynku lokalnym. Rzeczywistość pokazuje jednak, że nie każdy biznes jest w stanie przetrwać w walce o klienta. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele, a nie najmniej istotnymi czynnikami są zmiany w prawie bądź podjęte złe decyzje marketingowe, a nawet i zmiana preferencji klientów. O ile część błędów jesteśmy w stanie naprawić, o tyle nie zawsze sytuacja okaże się w pełni korzystna. W najgorszym przypadku może być tak, że nie pozostanie nam nic innego, jak tylko zamknąć prowadzony biznes. Często jednak zwlekamy z podjęciem decyzji.

Przyczyny zwlekania z podjęciem decyzji

Oczywiste jest to, że nie chcemy zamknąć naszego biznesu, ponieważ odbierać to będziemy jako swego rodzaju porażkę. O wiele gorszym rozwiązaniem jest jednak uporczywe trwanie przy decyzji, aby prowadzić biznes, choć widzimy, że nie ma on szans na rozwój i osiągnięcie sukcesu. Często myślimy też o biznesie w kategorii własnego projektu, na którym szczególnie nam zależy. W takim przypadku warto uświadomić sobie to, że większość dobrze prosperujących firm rzadko kiedy jest pierwszym tworem właściciela. W zdecydowanej większości biznesmeni poznają smak porażki i likwidują swoje biznesy. Można powiedzieć, że często jest to dla nich lekcja, dzięki której potrafią lepiej zaplanować i zarządzać kolejną firmą. Zamiast uporczywie trwać przy skazanym na porażkę biznesie, lepiej jest stworzyć nowy projekt, w którym uwzględni się nabyte wcześniej doświadczenie.

Kiedy należy zdecydować się na zamknięcie biznesu?

Określ kryteria zamknięcia biznesu

W określeniu, kiedy należy zamknąć biznes, niezwykle pomocne jest wypracowanie jakiegoś założenia o tym, jaką sytuację uznamy za wyraźnie niekorzystną, wręcz tragiczną. Podstawowym kryterium jest czas: daj sobie okres np. roku lub dwóch lat na to, aby firma zaczęła przynosić zyski. Jeśli po tym czasie wciąż będziesz dokładać do biznesu lub nie osiągniesz ustalonego progu zarobków, warto zastanowić się nad tym, czy jest to coś, co można zmienić, czy też firma nie ma dalszej perspektywy rozwojowej.