Jak przygotować profesjonalne CV?

Dobre CV kluczem do sukcesu

Zredagowanie poprawnego i profesjonalnego CV nie jest prostą sprawą, jak może się wydawać. Współczesne zasady formułowania życiorysu zawodowego zakładają jego całkowicie przejrzystą formę, dzięki której rekruter zwróci na nie uwagę. Przestrzeganie podstawowych zasad może sprawić, że podjęcie pierwszej lub kolejnej pracy będzie jedynie formalnością. Najważniejsze jest, by dokumenty aplikacyjne były przygotowane w sposób profesjonalny i po odpowiednim przygotowaniu. Pierwszą czynnością powinno być zapoznanie się z ofertami pracy, które znajdują się w kręgu największego zainteresowania. Należy z uwagą przyjrzeć się stawianym wymaganiom i potrzebnym kompetencjom. Następnie konieczne jest porównanie powyższych kwestii z rzeczywistymi kompetencjami i cechami.

CV wizytówką potencjalnego pracownika

Życiorys zawodowy jest wizytówką kandydata na dane stanowisko, dlatego warunkiem koniecznym jest dokładne sprawdzenie danych osobowych, w tym numeru telefonu oraz adresu mailowego. Dodatkowo wymienia się nie tylko przebieg dotychczasowego zatrudnienia, ale również przebyte kursy i szkolenia, wymienia się je w kolejności chronologicznej, od ostatnio ukończonego. Każde CV powinno mieć odpowiednią formę, co nie oznacza, że nadmierne ozdabianie dokumentu zostanie pozytywnie odebrane. Musi być po prostu przejrzyste i nie razić przesadną formą.

Jak przygotować profesjonalne CV?

Jakie elementy powinno zawierać CV?

Profesjonalne CV powinno zawierać wszystkie niezbędne elementy. Do obowiązkowych należą wszystkie dane osobowe, czyli imię, nazwisko, aktualny numer telefonu oraz adres skrzynki mailowej, miejsce zamieszkania i datę urodzenia. Następnym elementem jest przebieg doświadczenia zawodowego, w tym wszelkie kursy, praktyki, czy staże. Ważną kwestią jest również wypisanie zajmowanych stanowisk, wraz z opisem czynności, które były wykonywane w danym zakresie. Jest to niezbędne w celu nakreślenia potencjalnemu pracodawcy predyspozycji zawodowych. Ponadto w życiorysie zawodowym umieszcza się dane na temat wykształcenia, posiadanych umiejętności i zainteresowań.