Jak six sigma wpływa na biznes?

Six sigma to zdefiniowana i zdyscyplinowana metodologia biznesowa. Ma na celu zwiększenie poziomu zadowolenia klientów i wydajności. Zwraca uwagę na usprawnienie operacji, poprawę jakości i wyeliminowanie wad w każdym procesie w całej organizacji.

Jak six sigma wpływa na biznes?

Czym jest six sigma?

Metodologia six sigma wykorzystuje różne sprawdzone zasady i techniki jakości. Skupia się na 5 fazach: definiowanie, mierzenie, analizowanie, ulepszanie i kontrolowanie. Profesjonaliści wykorzystujący tę metodologię przechodzą przez wszystkie te etapy. Krok po kroku optymalizują procesy biznesowe.

Dlaczego warto stosować six sigma?

Sigma to grecka litera oznaczająca odchylenie standardowe populacji. Celem metodologii [link[sześć sigma jest proces bez defektów. Poziom sigma wskazuje zakres, w jakim organizacja stosuje się do takiego procesu. Osiągnięcie poziomu six sigma oznacza dosłownie, że popełniasz błąd tylko 3,4 razy na milion. Na przykład na milion wystawionych faktur wystawiłeś tylko 3-4 błędne.

Warto wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu. Wtedy na przykładach doświadczeni szkoleniowcy zapoznają Cię z metodologią.

Six sigma jako metodologia

Tradycyjne organizacje osiągają 2-3 poziom sigma. To oznacza, że akceptują od 67 tysięcy do 308 tysięcy defektów na milion możliwości. Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na wysoką jakość wymusza na organizacjach osiąganie wyższych poziomów. Metodologia six sigma zapewnia wytyczne dotyczące usprawnień procesów biznesowych strukturyzowanych. W ten sposób organizacje mogą osiągnąć pożądany poziom sigma bez ponoszenia dużych inwestycji lub intensywnej restrukturyzacji.

Zapewnia przede wszystkim:

  • większą wydajność, jakość i zadowolenie klientów,
  • przełom w rozwiązywaniu problemów, które do tej pory były uważane za nierozwiązywalne,
  • krótki czas zwrotu inwestycji i wysoki zwrot z inwestycji,
  • potężny plan działania z konkretnymi narzędziami.

Mikel Harry twierdził, że „Bycie lepszym jest tańsze”. Six sigma jest zorientowana ulepszanie procesów. Wykorzystuje strukturę organizacyjną do pomyślnego wdrożenia.

Wymagania klientów jako standard dla wydajności

Wymagania klienta są punktem wyjścia dla six sigma. Organizacje, które korzystają z tej metodologii wyróżniają się wysokim poziomem zadowolenia klientów i światowej klasy wydajności pod względem jakości. Six sigma zapewnia namacalne i praktyczne narzędzia do mapowania wymagań klientów i wykorzystywania tych informacji jako punktu wyjścia do poprawy procesów.

Jak six sigma wpływa na biznes?

Produkcja a usługi

Six sigma to metodologia zarządzania jakością, która pierwotnie koncentrowała się na redukcji zmienności w przemyśle wytwórczym. W przeszłości często uważano, że nie można zmierzyć jakości w branży usługowej. Jednak w ciągu ostatniej dekady to podejście się zmieniło.

W latach dwudziestych Walter Shewert, znany statystyk, czasami nazywany „ojcem statystycznej kontroli jakości” wykazał, że gdy zmienność procesu osiąga trzy sigma, proces wymaga korekty. Bill Smith wprowadził później termin six sigma. Wraz z Mikelem Harry i Bobem Galvinem, ówczesnym dyrektorem generalnym Motoroli, opracowali nowy system zarządzania jakością (QMS), który podkreśla związek  między wydajnością produktu a korektami wymaganymi podczas produkcji. Ich czterosystemowy system stał się podstawą do zbudowania obecnej metodologii six sigma. Obejmował 4 fazy: pomiar, analiza, poprawa i kontrola.