Kim jest i czym zajmuje się komornik sądowy?

Zawód komornika sądowego nie cieszy się w naszym społeczeństwie zbyt dobrą sławą. Jego podstawowym zadaniem jest bowiem egzekwowanie należności zasądzonych przez sąd. Z tego powodu, komornik wielu osobom kojarzy się z bezdusznym urzędnikiem pozbawiającym obywateli ich majątku. Bez komornika sądowego nie byłoby jednak możliwe skuteczne dochodzenie swoich praw przez wierzycieli oraz odzyskanie należnych im prawnie pieniędzy.

Komornik sądowy – profesja potrzebna w społeczeństwie

Profesja komornika sądowego narodziła się już w XIX w. Już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, że do skutecznego egzekwowania wyroków sądowych nie było wystarczające samo ich wydanie – oprócz tego musiał pojawić się funkcjonariusz publiczny działający z ramienia państwa, którego zadaniem będzie przymusowe wykonanie zasądzonego wyroku.

Komornik sądowy wkracza do akcji w sytuacji, kiedy dłużnik nie chce dobrowolnie uregulować swojego zobowiązania względem innego obywatela lub instytucji. Jego zadaniem jest, zgodnie z prawem oraz poszanowaniem dla obu stron postępowania, przeprowadzenie egzekucji komorniczej oraz przekazanie wierzycielowi zasądzonej mu przez sąd należności. Prawa i obowiązki komornika sądowego są w Polsce regulowane przez dwa akty prawne: Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji reguluje kwestie tego, kto może zostać komornikiem, jego status prawny oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę. W ustawie poruszane są również kwestie wynagrodzenia komornika za podejmowane przez niego działania egzekucyjne. W Kodeksie postępowania cywilnego określone są natomiast procedury, do których muszą stosować się wszyscy komornicy sądowi, w tym kwestie tego, co mogą, a czego nie mogą robić.

Kim jest i czym zajmuje się komornik sądowy?

Rewir komorniczy, czyli na jakim terenie może podejmować działania komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym, np. komornik Warszawa Śródmieście działa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Oprócz prowadzenia egzekucji komorniczej, funkcjonariusz publiczny zajmuje się także innymi sprawami. Należy do nich m. in. eksmisja lokatora z wynajmowanego mieszkania, której dokonuje się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Komornik sądowy działa zawsze na wniosek wierzyciela, co w praktyce oznacza, że aby skorzystać z jego wsparcia wierzyciel musi skierować do komornika stosowny wniosek wraz z klauzulą wykonalności wydaną przez sąd.

Każdy komornik sądowy posiada własny rewir. Jest to właściwość sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W jednym rewirze może działać kilku funkcjonariuszy publicznych, a wybór konkretnego z nich należy do wierzyciela. Komornik z rewiru, w którym zameldowany jest lub prowadzi działalność gospodarczą dłużnik jest tzw. komornikiem właściwym, co oznacza, że nie może on odmówić przyjęcia sprawy. Warto jednak wiedzieć, że wierzyciele mają możliwość wyboru komornika także spoza rewiru (na obszarze właściwości sądu apelacyjnego), jednak w takiej sytuacji to na nich będą spoczywały koszty wykonywania czynności przez komornika.

Artykuł został napisany w ramach współpracy z komornik warszawa śródmieście – Komornik Sądowy Paweł Zając.